TỐI ƯU HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
VỚI NỀN TẢNG CỘNG TÁC VÀ GIAO TIẾP LINH HOẠT​

SIÊU ỨNG DỤNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

DOANH NGHIỆP VIỆT

Quản trị thông tin giao tiếp

Mạng thông tin nội bộ

Kênh cộng đồng, truyền thông nội bộ

Quản lý trao đổi & tương tác

Nhắn tin, thoại, chia sẻ màn hình

Quản lý họp, sự kiện

Quản lý các sự kiện nội bộ

Quản lý thông báo

Quản lý thông báo trên từng kênh

Quản trị công việc

Quản lý quy trình

Quản lý dòng chảy công việc

Quản lý dòng chảy công việc

Quản lý tiến độ dự án

Quản lý tệp tin

Quản lý tệp tin, file lưu trữ

Quản lý phê duyệt

Quản lý phê duyệt công việc

Chatbot và Digital Assistant

Tự động hóa nghiệp vụ

Tích hợp báo cáo từ hệ thống bên ngoài

Tối ưu quy trình

Xây dựng các kịch bản cho BOT phục vụ

Tích hợp hệ thống

Tích hợp các hệ thống khác lên ChatOps

Tại sao nên lựa chọn SmartHub

Cộng tác linh hoạt

Đưa công việc và giao tiếp vào một nơi duy nhất giúp cải thiện trải nghiệm làm việc, làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành các luông công việc.

Giao tiếp liền mạch

Chủ để của các luồng tin nhắn Chat, trao đổi và tương tác nằm trong một mạch thông tin liên tục giúp người dùng xây dựng ngữ cảnh đầy đủ phục vụ quá trình ra quyết định nhanh chóng

Tự động hóa

Khai phá dữ liệu chủ động thông qua việc tăng cường cộng tác giữa người và máy (hệ thống bên ngoài), việc cộng tác này cong có sự hỗ trợ của Chatbot và Trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning).

Phát triển nhân sự

Cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng kết hợp với mô hình học tập công tác (CLS) hướng ứng dụng, giúp xây dựng kỹ năng của lực lượng lao động, đưa kĩ năng vào công việc

200.000 người dùng, 1000 doanh nghiệp ứng dụng thành công

Chuyển đến thanh công cụ