Tin tức ngành

Có gì đặc biệt ở công cụ Extractor của SmartOCR

Ứng dụng tính năng Extractor của SmartOCR, doanh nghiệp có thể tự bóc tách các trường thông tin trong các loại tài liệu, văn bản một cách nhanh chóng, dễ dàng....

Xem chi tiết
call