Nhận dạng tài liệu với độ chính xác cao

%

Văn bản dạng thẻ: Từ 97%

Tài liệu chữ in: Từ 95%

Tài liệu chữ viết tay: Lên đến 95%

Xử lý đa dạng loại tài liệu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhận dạng và bóc tách thông tin

dựa trên biểu mẫu theo yêu cầu

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (4 loại)
 • Căn cước công dân cho quân nhân
 • Đăng ký xe ô tô, xe máy
 • Bằng lái xe
 • Hộ chiếu
 • Các loại/dạng thẻ khác
 • Báo cáo tài chính theo quý
 • Báo cáo tài chính
 • Đăng kiểm xe ô tô
 • Các loại hợp đồng
 • Hóa đơn
 • Tất cả các loại văn bản trình bày dạng tự do khác
 • Sổ hộ khẩu
 • Biểu mẫu của tổ chức
 • Các tờ khai, phiếu khảo sát thông tin khách hàng

SmartOCR Studio

Nơi doanh nghiệp có thể chủ động xử lý, định nghĩa và bóc tách

mọi trường thông tin trên mọi loại giấy tờ mong muốn

Khách hàng định nghĩa các trường thông tin trong tài liệu
Lựa chọn những trường thông tin mong muốn bóc tách
Khách hàng nhận kết quả trả ra dưới dạng API/ định dạng theo mong muốn
Chuyển đến thanh công cụ