Lấy người dân làm trung tâm trong công cuộc chuyển đổi số

Lấy người dân làm trung tâm trong công cuộc chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi dự tọa đàm “Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức” do Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp với các hội, hiệp hội trong ngành Công nghệ thông tin tổ chức.

     Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm

“Hồn cốt” của chuyển đổi số, theo Phó Thủ tướng, là tăng cường ứng dụng CNTT vào mọi mặt đời sống. Các nước coi chuyển đổi số quốc gia có tính định hướng chiến lược phát triển. Đề án chuyển đổi số Việt Nam có sự tham gia của Chính phủ, Doanh Nghiệp, người dân; có những lĩnh vực cần tập trung ưu tiên; phân công rõ ràng.

Chính phủ chuyển đổi số để quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Doanh nghiệp chuyển đổi số để phát triển, đưa dịch vụ tốt hơn đến người dân. Người dân cũng cần được khuyến khích tham gia chuyển đổi số vì chính bản thân mình.

“Quan điểm thể hiện xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Vì vậy, những lĩnh vực liên quan đến người dân được xác định ưu tiên trong chuyển đổi số như: Y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, môi trường, văn hoá… Bởi mục đích của cuối cùng của một chính phủ, một chế độ là xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Người dân được chăm sóc cả về vật chất, tinh thần. Người dân được thụ hưởng văn hoá, văn minh, được phát triển giá trị bản thân và quay trở lại cống hiến cho xã hội, không chỉ là quê hương đất nước mà cả nhân loại.

Phó Thủ tướng cho rằng muốn chuyển đổi số chúng ta phải xác định được điểm mạnh, điểm yếu. Xã hội Việt Nam rất ổn định, nền kinh tế năng động, người dân lạc quan, tin vào tương lai. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng ta là tính công nghiệp, kỷ cương yếu; hợp tác yếu; thiếu tính kiên trì chiến lược đối với những kế hoạch, đề án cần có bước đi dài.

                                                         Hình ảnh tại tọa đàm

Để thực hiện chuyển đổi số, đầu tiên là Chính phủ phải thấy, phải muốn làm để hoạt động hiệu quả hơn, đất nước phát triển nhanh hơn, xã hội ổn định hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, phát huy quyền làm chủ của người dân tốt hơn. Đây là nhiệm vụ của cộng đồng CNTT.

Qua đợt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng đánh giá các hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hơn trong giáo dục (dạy học trực tuyến), cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, khám chữa bệnh từ xa… Từ yêu cầu thực tế, những ứng dụng trực tiếp phục vụ chống dịch được phát triển mạnh mẽ như hệ thống hội chẩn từ xa, số hoá tờ khai y tế bắt buộc, quy trình truy vết các ca bệnh…

“Điều đó cho thấy nếu chúng ta đã xác định phải làm thì không ngại gì cả, xắn tay vào, từ đó sẽ đặt ra những thứ cần làm tiếp. Chúng ta phải có lòng tin, mạnh dạn làm và hoàn thiện sản phẩm thì sẽ không đi sau các nước.

Quan trọng nhất của chuyển đổi số là làm sao để mọi người thấy cần phải làm, muốn làm và có thể làm được. Đây là nhiệm vụ rất lớn của những người làm CNTT”, Phó Thủ tướng nói và nêu thêm ví dụ trong 6 tháng Bộ Y tế đã hoàn thành việc cung cấp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thay vì 5 năm như lộ trình trước đây.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hội Tin học Việt Nam và các hội liên quan cần phối hợp với Bộ TT&TT để xây dựng nhanh “thước đo” mới về ứng dụng CNTT của các bộ ngành, địa phương; tăng cường phổ biến tri thức, kiến thức về CNTT ra toàn xã hội.

Chuyển đổi số là quá trình mang tính tổng thể, do đó, các nền tảng số cần được tạo dựng trên cơ chế mở, đồng bộ, kết nối cao nhằm đảm bảo độ tin cậy, minh bạch, bảo mật. Chuyển đổi số phải cải thiện năng lực công nghệ và kỹ thuật số của người dân, tạo ra giá trị tăng trưởng và phát triển. Chuyển đổi số mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin sáng tạo ra những giải pháp, nền tảng phù hợp với quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam cần nhìn nhận rõ những thách thức về thể chế, môi trường chính sách, hạ tầng, nền tảng kỹ thuật hiện tại của Việt Nam để đưa ra những giải pháp công nghệ hợp lý cho quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đến thanh công cụ