Blog

  • Trang chủ
  • Blog

Smart Solutions' blog

Shinhan Bank

2024-01-17 17:12:28

Qua thử nghiệm nhiều giải pháp, chúng tôi đánh giá Smart OCR là giải pháp nhận diện chữ viết tay Tiếng Việt có tỷ lệ chính xác nhất hiện nay. Đáp ứng nhu cầu cần xử lý khối lượng lớn các hồ sơ có chữ viết tay phức tạp tại Shinhan.

Nguyễn Trương Tiến Giám đốc Trung Tâm Vận hành cho vay