Blog

  • Trang chủ
  • Blog

Smart Solutions' blog

Cathay Insurance

2024-01-17 14:47:16

Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ là yếu tố giúp chúng tôi mang đến trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi hơn cho khách hàng. SmartOCR là một trong những giải pháp công nghệ giúp chúng tôi hiện thực hóa mong muốn đó

Bà Minh Ngọc Trưởng phòng số hóa Bảo hiểm Cathay