• Truyền thông đưa tin
  • Tin tức – Sự kiện
  • Thị trường
  • Sản phẩm
  • Kiến thức chuyển đổi số
  • Câu chuyện khách hàng

Smart Solutions' Blog

Chứng khoán Thiên Việt ứng dụng SmartKYC trong quy trình mở tài khoản

Kể từ tháng 6/2022, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã bắt đầu ứng dụng SmartKYC của GMO-Z.com RUNSYSTEM vào quy trình mở tài khoản chứng khoán nhằm tối ưu trải...

Xem thêm
Chuyển đến thanh công cụ